Lịch phát sóng

Vòng Audition

Ngày Kênh Giờ Tên Chương Trình
05/04/2015 VTV3 20:00 Kick Off Gala
12/04/2015 VTV3 20:00 Audition
19/04/2015 VTV3 20:00 Audition
26/04/2015 VTV3 20:00 Audition

Vòng Theater

Ngày Kênh Giờ Tên Chương Trình
03/05/2015 VTV3 20:00 Theater

Vòng Studio

Ngày Kênh Giờ Tên Chương Trình
10/05/2015 VTV3 20:00 Studio
17/05/2015 VTV3 20:00 Studio

Vòng Gala

Ngày Kênh Giờ Tên Chương Trình
24/05/2015 VTV3 20:00 Top 8 – Gala biểu diễn
31/05/2015 VTV3 20:00 Gala Kết Quả
07/06/2015 VTV3 20:00 Top 7 – Gala Biểu Diễn
14/06/2015 VTV3 20:00 Gala Kết Quả
21/06/2015 VTV3 20:00 Top 6 – Gala Biểu Diễn
28/06/2015 VTV3 20:00 Gala Kết Quả
05/07/2015 VTV3 20:00 Top 5 – Gala Biểu Diễn – Kết Quả
12/07/2015 VTV3 20:00 Top 4 – Gala Biểu Diễn – Kết Quả
19/07/2015 VTV3 20:00 Top 3 – Gala Biểu Diễn – Kết Quả
26/07/2015 VTV3 20:00 Top 2 – Gala Biểu Diễn – Kết Quả
02/08/2015 VTV3 20:00 Gala Kết Quả