Lịch phát sóng

Vòng Audition

Ngày Kênh Giờ Tên Chương Trình
15/12/2013 VTV3 20:00 Audition - Miền Nam
22/12/2013 VTV3 20:00 Audition - Miền Bắc

Vòng Theater

Ngày Kênh Giờ Tên Chương Trình
29/12/2013 VTV3 20:00 Audition + Theater

Vòng Studio

Ngày Kênh Giờ Tên Chương Trình
5/1/2014 VTV3 20:00 Studio

Vòng Gala

Ngày Kênh Giờ Tên Chương Trình
12/1/2014 VTV3 20:00 Gala 1
19/1/2014 VTV3 20:00 Gala 1 - Result
9/2/2014 VTV3 20:00 Gala 2
16/2/2014 VTV3 20:00 Gala 2 - Result
23/2/2014 VTV3 20:00 Gala 3
2/3/2014 VTV3 20:00 Gala 3 - Result
9/3/2014 VTV3 20:00 Gala 4
16/3/2014 VTV3 20:00 Gala 4 - Result
23/3/2014 VTV3 20:00 Gala 5
30/3/2014 VTV3 20:00 Gala 5 - Result
6/4/2014 VTV3 20:00 Gala 6
13/4/2014 VTV3 20:00 Gala 6 - Result
20/4/2014 VTV3 20:00 Gala 7
27/4/2014 VTV3 20:00 Gala 7 - Result
4/5/2014 VTV3 20:00 Gala 8
11/5/2014 VTV3 20:00 Gala 8 - Result